SW KLID pro vlastníky a správce majetku

Primárním důvodem pořízení on line softwarové platformy SW KLID je možnost nastavení systému ochrany před trestně-právní a objektivní odpovědností v oblasti správy majetku. Jedná se o systém ochrany organizace, statutárních představitelů a odpovědných zaměstnanců před riziky plynoucími s nedodržování legislativních povinností.

Sekundární důvody využití:

 • • Prokazatelné snížení nákladů;
  • Automatizace a digitalizace všech procesů;
  • Zastupitelnost a kontinuita;
  • Sdílená evidence mezi vlastníky, zaměstnanci a dodavateli;
  • Vše na jednom místě;
  • Úplná kontrola nad infrastrukturou;
  • Rychlá a efektivní evidence;
  • On line nástroj pro práci odkudkoliv;
  • Získání úplné kontrolu nad majetkem;
  • Správu majetku jedním klikem a to odkudkoliv, nezávisle na čase a místě;
  • Propojení dvou světů – vlastníků majetku a jejich dodavatelů;
  • Otevření dveří do automatizace, digitalizace a průmyslu 4.0;
  • Okamžité upozornění na naplánovanou údržbu a nové servisní požadavky;
  • Získání kontroly nad výdaji;
  • Zachování kontinuity při odchodu klíčových zaměstnanců;
  • Krytí při pojistných událostech;
  • Zvýšení produktivity a efektivity zaměstnanců;
  • Snadný přístup k potřebným datům;
  • Optimalizaci energetické náročnosti provozu;
  • Řízení bezpečnosti externích návštěv;
  • Bezkontaktní měření teplot.

V rámci funkcionalit SW KLID nabízíme:

 • • Aplikace do telefonu;
  • Plánování a hlídání veškerých termínovaných činností údržby (revize, kontroly atd.);
  • Pasportizaci a evidenci jednotlivých konstrukčních celků objektů a ostatního majetku s možností třídění a popisu jednotlivých prvků (Prvek = areál, objekty, patra, místnosti, vybavení místností, zařízení, technologie, autoprovoz atd.);
  • Možnost vedení elektronické evidence dokumentace (pasporty, revizní zprávy atd.);
  • Plánování a hlídání veškerých termínovaných činností úklidu (čištění, mytí atd.);
  • Evidence provedených procesů údržeb a úklidů;
  • Evidence operativní neplánované údržby a úklidu s vazbou na opravovaný nebo uklízený prvek;
  • On-line komunikaci zainteresovaných subjektů (interní odpovědné osoby, externí odpovědné firmy);
  • Upozorňování na plánované aktivity formou zaslání e-mailu interním a externím odpovědným osobám;
  • HELP DESKOVÝ systém pro sběr a řízení požadavků s vazbou na e-mailové upozorňování všech zainteresovaných (zadavatel požadavku, řešitel), systém je provázán na mobilní aplikaci;
  • Kalkulaci předpokládaných nákladů v dlouhodobém horizontu;
  • Systém pro řízení životního cyklu jednotlivých prvků nemovitostí a ostatního majetku;
  • On-line přístup přes internet;
  • Centrální náhledy na celkovou evidenci, oddělené náhledy podle jednotlivých objektů;
  • Upozorňování na propadlé plánované termíny jednotlivých činností;
  • Možnost sledování a plánovaní údržeb formou plánování podle času nebo podlem motohodin (reálného vytížení zařízení);
  • Možnost sledování spotřeby (elektroměry, vodoměry, plynoměry, palivo atd.);
  • Multijazyčnost (čeština, slovenština, angličtina, italština);
  • Možnost tvorby vlastních prvků evidence;
  • Možnost přístupu externích dodavatelů pro zadávání evidence provedených údržeb a úklidů včetně možnosti zadání dokumentace přímo externím dodavatelem (revizní zprávy atd.);
  • Energetický management s možností dálkových odečtů;
  • Bezdotykové měření teplot;
  • Řízení bezpečnosti externích návštěv.