Modul Úklid

Slouží k evidenci pravidelných i nepravidelných (mimořádných) úklidů na majetku. Zde zavádíme, jaké úklidy se mají na konkrétním objektu (věci, patře apod.) dělat a v jakém intervalu. Z tohoto modulu nám ve stanoveném čase přichází informace do emailu o nadcházejícím termínu úklidových prací. 

Princip je totožný jako u modulu Údržba