Modul Údržba

Nejdůležitější modul systému. Slouží k evidenci pravidelných i nepravidelných (mimořádných) procesů (údržeb) na majetku, které chceme sledovat v čase. Zde zavádíme co se na konkrétním objektu (věci, patře apod.) má dělat a v jakém intervalu. Z tohoto modulu nám ve stanoveném čase přichází informace do emailu o nadcházejícím termínu procesu (údržbě). Zadávaný proces může být libovolný např. revize, kontrola, prohlídka, mazání, seřízení, apod.