Modul požadavek (Helpdesk)

Požadavkový modul je plnohodnotný operativní helpdesk, který lze nyní využít k ještě efektivnější správě a údržbě vašeho majetku.

Modul Požadavky slouží k zadávání a evidenci aktuálních požadavků na opravu majetku tzn. závad a mimořádného úklidu. Každý váš zaměstnanec, kterému poskytnete unikátní adresu na webový formulář, může zadat a nahlásit požadavek na opravu/úklid na jednotlivé prvky vaší struktury v Evidenci majetku. Informace se zaznamená a administrátor může nahlášenou závadu předat v systému konkrétní odpovědné osobě. Tato odpovědná osoba pak problém řeší a po vyřešení zaznamená výsledek. Informace se uloží a administrátor – vedoucí zaměstnanec má přehled o vyřešení závady. Zadavatel vždy automaticky obdrží informaci o změně stavu jeho požadavku.