Mobilní aplikace

Mobilní aplikace KLID slouží k rychlému řešení závad v provozu. Minimalizuje chyby
v přenosu informací na osoby pracující na jejich odstranění.
Telefonem se načte QR kód dané místnosti, kde jsou již předdefinované možné závady.
Vybere se daná závada a jedním kliknutím se odešle na odpovědnou osobu. Ještě před tím je
vidět, zda už závadu někdo nenahlásil dříve. Pokud ne, během deseti sekund jste schopni
přímo z „terénu“ nahlásit závadu. Odstranění závady je následně její řešitel schopen
zaevidovat zase přímo na místě. Aplikace minimalizuje chyby v přenosu informací. Hlášení
jsou doručována přímo na odpovědné osoby za danou fázi procesu. Klíčové úspory tak
mobilní aplikace KLID přináší v efektivitě a úspoře času.