Modul Evidence

Základní modul, který je určen k popisu a zapsání spravovaného majetku. Do tohoto modulu zapisujeme to, co chceme sledovat a kde se to nachází. Slouží tedy především k dohledání jednotlivých záznamů v systému. Struktura záznamu v modulu je nastavena na správu nemovitého majetku tj. objektů a proto je stanovena takto:

Areál – objekt – patro – místnost – prvek (věc) – subprvek (část věci)