Formazione nei sistemi di gestione patrimoniale e di gestione patrimoniale

„Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Čím více poznatků si osvojíme, tím víc si uvědomíme, co ještě neznáme.“

Stěžejními vzdělávacími programy poskytovanými naší společností jsou kurzy zaměřené na správu majetku, provozního zařízení včetně zajištění technického a energetického provozu. Tyto kurzy jsou zaměřeny na profesní činnosti správce majetku, správce nemovitosti, facility managery, vedoucí údržby atd.

Předmětem plnění vzdělávacích programů pro správu majetku je zvyšování kvalifikace a výkonnosti odpovědných pracovníků firmy, ale  i nastavení systémů a navržení optimalizačních opatření.

Naše společnost pro tuto oblast nabízí také akreditovaný kurz vydáný Ministerstvem školství pro vzdělávací program Správce nemovitostí.

Pořádáme pravidelná školení pro zájemce, kteří chtějí získat kontrolu nad svým majetkem. Registrujte se ještě dnes...